Ubezpieczenia

Kary za barak ważnego ubezpieczenia OC kierowców.

Jeśli spowodujesz wypadek bez ważnego OC, to nie tylko zapłacisz karę za tę przerwę w ubezpieczeniu, lecz także będziesz musiał pokryć wszelkie koszty naprawy uszkodzonych pojazdów oraz ewentualne koszty leczenia poszkodowanych. 

Kiedy grozi Ci kara za brak ważnej polisy OC?

Zdarzają się  sytuacje, w której automatyczne przedłużenie polisy OC nie działa. Oto przykłady:

  • Kupiłeś używany samochód i korzystałeś z polisy poprzedniego właściciela (po jej wygaśnięciu musisz ubezpieczyć pojazd we własnym zakresie)
  • Nie opłaciłeś składek za ubezpieczenie OC w ubiegłym roku i ubezpieczyciel wypowiedział umowę
  • Wypowiedziałeś ubezpieczycielowi poprzednią umowę OC, nie wykupując kolejnej

Obowiązkowe przeglądy w domach jednorodzinnych

Będąc właścicielem domu jednorodzinnego jesteśmy zobowiązani do dbania o jego stan techniczny w tym do wykonywania okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa. Po każdej kontroli powinien zostać sporządzony protokół przez osobę do tego uprawnioną, należy pamiętać aby przechowywać wszelkie dokumenty z przeglądów.

Zgodnie z rozporządzeniem MSW i A w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34:

  • Co najmniej raz na 3 miesiące należy czyścić przewody dymowe i spalinowe od pieców opalanych paliwem stały (węgiel, drewno),
  • Co najmniej raz na 6 miesięcy należy czyścić przewody dymowe i spalinowe od pieców opalanych paliwem spalinowym,
  • Co najmniej raz w roku  należy czyścić przewody wentylacyjne,

Zgodnie z Art 61 Prawa Budowlanego:

Co najmniej raz w roku należy:

– sprawdzić stanu techniczny instalacji gazowej,
– sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych
Co najmniej raz na dwa lata:
– sprawdzać stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych dla kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100kW
Co najmniej raz na cztery lata:
– sprawdzać stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych dla kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20kW do 100kW oraz kotłów opalanych gazem

Co najmniej raz na pięć lata:

– sprawdzać stan techniczny i przydatności obiektu budowlanego, estetyki tego obiektu oraz jego otoczenia (w tym ścian zewnętrznych, balustrad, loggii i balkonów, urządzeń zamocowanych do ścian i dachu, elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, pokryć dachowych, instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku)
– wykonać przegląd instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
– sprawdzać stanu techniczny i przydatność do użytkowania instalacji odgromowej (jeżeli jest wymagana i zainstalowana)
– poddać ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Po 15 latach użytkowania, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła:

– jednorazowa kontrola instalacji grzewczej z kotłem o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW obejmująca ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji jaką ma ona spełniać.

– komunikacyjne
– majątkowe
– dla firm
– podróżne
– rolne
– medyczne
– na życie
– grupowe
– NNW

Potrzebujesz pomocy?

Close Menu